Cursussen voor leraren

Klassenmanagement voor startende docenten VO

In deze cursus staat de praktijkervaring van startende docenten centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn: omgaan met de orde, activerende didactische werkvormen, coöperatief leren, lesopbouw, groepsdynamica, uit handen geven, leerstijlen.

Drama voor teams van basisscholen
Werkend vanuit de verschillende dramawerkvormen komen tot een doorgaande lijn binnen de basisschool. Door zelf drama te doen is het gemakkelijker dezelfde oefeningen te doen met de leerlingen in de groep.

Clownerie
Deze cursus kan zowel aan leerkrachten als aan leerlingen (bovenbouw basisonderwijs) worden aangeboden.

Drama met als thema: samenwerken
In deze cursus worden dramawerkvormen aangeboden, die het samenwerken in de groep en de sfeer in de groep verbeteren.

Workshops
Drama
Omgaan met de orde
Contacten met ouders
Clownerie

Groep jongens Julianaschool.1

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player