In Grip op je klas verwijzen we naar het rapport Education at a glance 2016. OECD Indicators. De staat van het onderwijs in de wereld in een jaarlijkse rapportage van de OESO. Ook te downloaden via ocenw.nl

In Grip op je klas verwijzen we naar het rapport Review of National Policies for Education: Netherlands 2016. Dit OESO-rapport bevat de resultaten van een grote internationale en onafhankelijke doorlichting van het Nederlandse onderwijsstelsel. Dit rapport is gratis te downloaden via het Ministerie van Onderwij, Cultuur en Wetenschappen.

In Grip op je klas verwijzen we naar het eindadvies van de commissie Schnabel, Hoofdlijn advies Platform Onderwijs 2032 (2015). Gratis te downloaden via onsonderwijs2032.nl. Hierin wordt de toekomstvisie op onderwijs in Nederland weergegeven.

De publicaties Grip op je klas en Als een Dief in de nacht, zijn uitgegeven door 12B-Educated (Hilversum/Schüttorf D).

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player